בכך המקרא תולה את שם האומה שתחילתה בעשו - "אדום" בבקשת עשו "הלעיטני נא מן האדום האדום הזה". יעקב שומע על המאורע ומחריש וכאשר בניו חוזרים הם עצובים וכועסים על מעשה הנבלה. Laban agreed to the arrangement. . In this mysterious contest Jacob prevailed, and as a memorial of it his name was changed to Israel (wrestler with God); and the place where this occurred he called Peniel, "for", said he, "I have seen God face to face, and my life is preserved" (32:25-31). ואין מי שיגלה לו כי למעשה בנו חי, אפילו לא אביו יצחק. . המשפט שיצחק אומר לעשו על פריקת עול יעקב מפורש על ידי חז"ל כהתניה. [19], יעקב מוחה בפני שמעון ולוי כנגד הפעולה המיליטנטית בטענה פרגמטית, שהוא המיעוט ועלול להשמד בעקבות תגובת נקם של עמי הכנעני והפריזי, והם עונים לו בתגובה: "הכזונה יעשה את אחותנו?". "[20] He later rebuked his two sons for their anger in his deathbed blessing (Genesis 49:5-7). and Judah his son was the forefather of David. After this anxious night, Jacob went on his way, halting, mysteriously weakened by the conflict, but strong in the assurance of the divine favour. Judah and Jupiter). 9:11-13; Heb. Geni requires JavaScript! 1:34. Jacob Matthan Éléazar Eliud Achim Sadok Azor Eliakim Abiud MARIE JOSEPH JÉSUS Jean-Baptiste 12 Disciples Saul (Paul) Osée Ésaïe Michée Ézéchiel Zacharie Malachie P RO P H È T ES EMPIRE BABYLONIEN EMPIRE MEDO-PERSE EMPIRE GREC EMPIRE ROMAIN **Temple reconstruit 1400 av. Jacob figures in a number of sacred scriptures, including the Hebrew Bible, the Talmud, the New Testament, the Qur'an, and Bahá'í scripture. ברכת יצחק ליעקב מגשימה את דברי האל לרבקה "וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר", מאחר שיצחק שם את יעקב גביר לכל אחיו. וַיַּחֲלֹם וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה וְרֹאשׁוֹ מַגִּיעַ הַשָּׁמָיְמָה וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ. השורש עק"ב עשוי להתפרש גם במשמעות של עָקְבָּה, מרמה, שאף היא תמה בולטת בתיאור קורותיו של יעקב. Jacob's marriages[edit] Arriving in Haran, Jacob saw a well where shepherds were gathering their flocks to water them and met Laban's younger daughter, Rachel, Jacob's first cousin; she was working as a shepherdess. קולו של יעקב לא נשמע במשא ומתן, ובמקומו בניו עונים במרמה לאנשי שכם, כי יאותו לנישואין בין דינה לשכם, רק בהימול כל זכר בעיר, כי הערלה בעיניהם היא חרפה . There, probably, his embalmed body remains to this day (50:1-13). En hebreo, Jacob tiene un sonido parecido a “talón”, y también está relacionado con el verbo “suplantar” o “hacer trampa”. God opened Leah's womb and she gave birth to four sons rapidly: Reuben, Simeon, Levi, and Judah. Jacob then arrived in Shechem, where he bought a parcel of land, now identified as Joseph's Tomb. 1:5; Deut. [24] ובעקבותיהם רוב פרשני המקרא הסבירו בצורה מעודנת יותר את החטא ופירשו שלא ממש שכב עם בלהה, אלא רק בלבל את היצועים והעביר את מיטת אביו לאהל לאה אימו. Jacob's Dream statue and display on the campus of Abilene Christian University. ... ... [Africanus on the Genealogy in the ... And for this reason the one traced the pedigree of Jacob the father of Joseph from David through Solomon; the other traced ... /.../africanus/the writings of julius africanus/writing i africanus on the.htm, Genealogy According to Luke. הסיבה החותמת את הגולל על אי שלטון יעקב בעשו היא חטאיו של יעקב - כלומר חטאיהם של בני ישראל. According to the Sages, this was a prophetic reference to the End of Days, when Jacob's descendants will come to Mount Seir, the home of Edom, to deliver judgment against Esau's descendants for persecuting them throughout the millennia (see Obadiah 1:21). Josephus uses only the terms "angel", "divine angel", and "angel of God", describing the struggle as no small victory. The children named in Genesis were Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, daughter Dinah, Joseph, and Benjamin. Y entonces huye del enojo de su hermano y se dirige a Harán a casa de Labán, hermano de su madre Rebeca. יונתן גרוסמן , יעקב - סיפורה של משפחה, ידיעות ספרים, 2019. Jacob condemned this act, saying: "You have brought trouble on me by making me a stench to the Canaanites and Perizzites, the people living in this land. Peter Paul Rubens, The Reconciliation of Jacob and Esau, 1624. Les JACOB, naissances en France . In the morning, Jacob awakened and continued on his way to Haran, after naming the place where he had spent the night "Bethel", "God's house". Soon after his acquisition of his father's blessing (Gen. 27), Jacob became conscious of his guilt; and afraid of the anger of Esau, at the suggestion of Rebekah, Isaac sent him away to Haran, 400 miles or more, to find a wife among his cousins, the family of Laban, the Syrian (28). לבן שמסכים לא עומד בסיכום ומגניב במרמה את לאה לאהל יעקב. הַצִּילֵנִי נָא מִיַּד אָחִי, מִיַּד עֵשָׂו" (בראשית, ל"ב, 11-12). תשובתו של האל לרבקה כי המדובר בשני לאומים הציתה את דמיונם של הפרשנים הקדומים. Jacob, Jacobs : Le nom correspond indifféremment aux prénoms Jacques et Jacob, nom hébreu popularisé par le patriarche fils d'Isaac.Mot à mot, il signifie il talonnera (ya`aqov). ואכן לאחר מותו אנשי מצרים חונטים את יעקב, ולאחר גמר האבל בפמליה גדולה, עם כל מכובדי מצרים עולים לארץ ישראל וקוברים את יעקב בחברון. Rachel's Tomb, just outside Bethlehem, remains a popular site for pilgrimages and prayers to this day. and 8 others; Zebulun . קורותיו במקרא לידה המקרא מספר כי רבקה הייתה עקרה[2]. There, a mysterious being appeared ("man", Genesis 32:24, 28; or "God", Genesis 32:28, 30, Hosea 12:3, 5; or "angel", Hosea 12:4), and the two wrestled until daybreak. לפי זקוביץ, השם השני מרמז לשורש י.ש.ר., ונועד לטהר את רבב הרמייה שדבק ביעקב. Like his father, he was of a quiet and gentle disposition, and when he grew up followed the life of a shepherd, while his brother Esau became an enterprising hunter. De esa forma, Jacob, ayudado por su madre, logra robarse la bendición que, por derecho, le pertenecía a Esaú. Mais opiniâtre dans son amour pour Rachel, Jacob réitère son offre : encore 7 … Il … (See HEBRON ¯T0001712.) His body was embalmed and carried with great pomp into the land of Canaan, and buried beside his wife Leah in the cave of Machpelah, according to his dying charge. Although the death of Rebecca, Jacob's mother, is not explicitly recorded in the Bible, Deborah, Rebecca's nurse, died and was buried at Bethel, at a place that Jacob calls Allon Bachuth (אלון בכות), "Oak of Weepings" (Genesis 35:8). That is one obvious, but not universally held, interpretation of Genesis 29:27-30:25.[13]. Jacob proposed that all the spotted, speckled, and brown goats and sheep of Laban's flock, at any given moment, would be his wages. J.-C. 30 apr. On sait en effet que Jacob serait né en tenant son jumeau Esaü par le talon (ce qui ne l'empêchera pas d'extorquer à ce dernier son droit d'aînesse en échange d'une soupe aux lentilles). The biblical account of the life of Jacob is found in the Book of Genesis, chapters 25–50.. Jacob and Esau's birth. - יעקב - אישיותו, קורותיו ותולדותיו הערות שוליים, https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91. [1] במקרא מצויים השמות יַעֲקֹבָה ועַקּוּב, ובמשנה ובתלמוד: עקיבא, עקביא, עוקבא ועוקבן. Jacob nació con una mano agarrada del talón de su hermano mellizo Esaú; por tal razón le llamaron Jacob. Wherefore Matthew says "Jacob begot Joseph": whereas Luke, who was giving the legal genealogy, speaks of no one as begetting. הברכות האישיות נאמרו רק בסוף דבריו לאחר הצגת הסיכום: "כָּל-אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר וְזֹאת אֲשֶׁר-דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם (עד כאן, ומעתה) וַיְבָרֶךְ אוֹתָם אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם" (פסוק כ"ח) - כלומר הברכות נאמרו בנפרד לאחר דבריו לכל שבט ושבט . more here: https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob. While thus engaged, there appeared one in the form of a man who wrestled with him. Jeesuse Kristuse, Aabrahami poja, Taaveti poja sugupuu: Aabrahamile sündis Iisak, Iisakile sündis Jaakob, Jaakobile sündisid Juuda ja tema vennad (Mt 1:1-2), יעקב (הופנה מהדף יעקב אבינו) Cigoli Le Songe de Jacob Nancy 22122007.jpg פטירה מצרים מקום קבורה מערת המכפלה כינויים נוספים ישראל מקצוע רועה צאן השקפה דתית יהדות בת זוג לאה, רחל, זלפה, בלהה צאצאים ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, דינה, יוסף, בנימין, אשר, נפתלי, גד, דן. Est-ce que quelqu’un pourrait m’envoyer le titre de ce livre. Isaac avait quarante ans quand il prit pour femme Rébecca, fille de Betouel, l'Araméen de Paddân-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. But when the seven years were expired, Laban craftily deceived Jacob, and gave him his daughter Leah. בנוסף, חז"ל מכירים בעובדה שיעקב אכן לקח את הברכות במרמה ומייחסים לזעקתו של עשו בגלותו את התרמית, את העונש שבא בסופו של דבר על עם ישראל בדמות גזירת המן. יעקב שמסיק ממראה הכותנת המוכתמת בדם כי יוסף נטרף, מתאבל על בנו המיוחד ימים רבים וממאן להינחם - "כי ארד אל בני אבל שאולה". Some commentators say the name comes from the verb śārar ("to rule, be strong, have authority over"), thereby making the name mean "God rules" or "God judges";[6] or "the prince of God" (from the King James Version) or "El (God) fights/struggles".[7]. אחיו התאום של עשו, ואביהם של שבטי ישראל והיהודים. Celle-ci commence par Jésus et remonte dans le temps jusqu’à Adam. 29:16-28). ראובן ובלהה פילגש אביו Postscript-viewer-shaded.png ערך מורחב – מעשה ראובן ובלהה לאחר מות רחל, ראובן שוכב עם בלהה, הפילגש של אביו. הפעם מחרן בחזרה אל ארץ כנען. יוסף עוד מבעיר שמן למדורת הקנאה, בהביאו את דיבתם הרעה של האחים אל אביו, ובחלומותיו אודות גדולתו ושלטונו על האחים, שהתגשמו בסופו של דבר בהיותו השר הבכיר במצרים. Jacob placed peeled rods of poplar, hazel, and chestnut within the flocks' watering holes or troughs, an action he later attributes to a dream. A propos, Johnny fut sauvé pendant l’étude du chapitre 16. )[citation needed] Afterwards, Leah became fertile again and gave birth to Issachar, Zebulun, and Dinah, Jacob's first and only daughter. Knowing nothing about Rachel's theft, Jacob told Laban that whoever stole them should die and stood aside to let him search. כאשר יעקב יוצא מאת פני אביו מגיע עשו מצידו ושניהם מגלים את התרמית, אך יצחק לא מתחרט, ואף מאשש את הברכה "ואברכהו, וגם ברוך יהיה" . בהגיעם לבית אל הוא מקים מזבח וזוכה להתגלות נוספת של אלוהים. After a brief sojourn at Succoth, Jacob moved forward and pitched his tent near Shechem (q.v. Découvrez gratuitement une liste des ancêtres et la généalogie de la famille Jacob. Fils d'Isaac: Esaü et Israël. Une des cassettes, que mes parents nous ont envoyée de Tai… ... /.../aquinas/summa theologica/whether christs genealogy is suitably.htm, Genealogy of Jesus According to Matthew. Laban would not consent to give him his daughter in marriage till he had served seven years; but to Jacob these years "seemed but a few days, for the love he had to her." יעקב מבקש מאנשי ביתו להכין את עצמם ולהטהר לקראת עלייתם לבית אל, במה שנראה כעין מנהג של עליה לרגל. אנא תרמו לוויקיפדיה והשלימו אותו. Please enable JavaScript in your browser's settings to use this part of Geni. Total des naissances pour le patronyme JACOB : 1891 - 1915 : 4 144 1916 - 1940 : 5 153 1941 - 1965 : 6 889 1966 - 1990 : 6 076 22 262 personnes nées en France depuis 1890, dans 100 départements . (כי אסף אלהים את חרפתי). 1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d’Abraham. ארליך (ז'אבו), "מסלול בריחת יעקב" בראי הושע הנביא , מקור ראשון, 28.11.07 יעקב אבינו , באנציקלופדיה "דעת". רבקה הלכה לשאול את האל לפשר העניין. Laban was reluctant to release him, as God had blessed his flock on account of Jacob. « less איש נאבק עמו עד עלות השחר ולא יכול לו. His original name Ya'akov is sometimes explained as having meant "holder of the heel" or "supplanter", because he was born holding his twin brother Esau's heel, and eventually supplanted Esau in obtaining their father Isaac's blessing. hello, J’aimerais acheter le livre qui a l’arbre genealogique d’Adam a Jesus mais je ne connais pas le titre du livre. Jacob then made a further move while Rachel was pregnant; near Bethlehem, Rachel went into labor and died as she gave birth to her second son, Benjamin (Jacob's twelfth son). Isaac ya era muy viejo, y estaba ciego, cuando manda a llamar a Esaú y le pide que le traiga un animal del campo y que lo prepare para que él pueda comer y bendecirle. In the Hebrew Bible, he is the son of Isaac and Rebekah, the grandson of Abraham, Sarah and of Bethuel, and the younger twin brother of Esau. Laban asked what he could pay Jacob. And now all connection of the Israelites with Mesopotamia is at an end. As a result of a severe drought in Canaan, Jacob and his sons moved to Egypt at the time when his son Joseph was viceroy. היישוב בית אל הוקם במקום זה ומכאן שמו. ; Issachar . Ou encore, que si nous avons une foi si solide et si profonde, c’est parce que du côté השם ישראל הוא ראשי התיבות של שמות שלושת האבות וארבע האמהות - יצחק/יעקב, שרה, רחל/רבקה, אברהם, לאה. יעקב של חז"ל כמו עשו של חז"ל, איננו מייצג את עצמו בלבד כי אם את כל התפיסה היהודית של אותו זמן מול כל התפיסה האלילית. 28:10-15). He is the son of Isaac and Rebecca, the grandson of Abraham, Sarah and Bethuel, the nephew of Ishmael, and the younger twin brother of Esau. --- Fra http://fabpedigree.com/s032/f008888.htm, http://wc.rootsweb.ancestry.com/cgi-bin/igm.cgi?op=GET&db=royals&id=I60659. שלטונו המוחלט של עשו/אדום/רומי בעולם הזה, מיוחס על ידי חז"ל לעובדה, שעל אף היותו רשע, כיבד את אביו ללא גבול. שינוי השם מיעקב לישראל שינוי שמו של יעקב ל"ישראל" הגיע בעקבות פרק נפרד, במסגרת ההכנה של יעקב לפגישה הצפויה עם עשו, כנראה כהקדמה לחזרתו לארץ כנען והתבשרותו של סוג הנהגה חדשה שינסה לממש מכאן ואילך. Rachel and Jacob by William Dyce In the morning, when the truth became known, Laban justified his action, saying that in his country it was unheard of to give a younger daughter before the older. These seven years seemed to Jacob "but a few days, for the love he had for her", but when they were complete and he asked for his wife, Laban deceived Jacob by switching Rachel's older sister, Leah, as the veiled bride. After much recrimination and reproach directed against Jacob, Laban is at length pacified, and taking an affectionate farewell of his daughters, returns to his home in Padanaram. Celle-ci apparaît juste après le meurtre d’Abel par son frère Caïn. Other scholars speculate that the name is derived from a longer form such as יַעֲקֹבְאֵל (Ya'aqov'el) meaning "may God protect". 12-13. Jacob struggles with the angel. [15] While he is still called Jacob in later texts, his name Israel makes some consider him the eponymous ancestor of the Israelites. Así que a Egipto llegaron 70 personas de la familia de Jacob. Du côté de Jacob (Fils d'Isaac) SÉMITES, Gémellité ca -1465-: avec Bilha de LA BIBLE ca -1460-. [3] ולאחר תחנונים של עשו, נותן לעשו ברכה פחותה, שבסופה משפט לא מובן: "ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך". לשינוי שמו מביאים הפרשנים את הטעמים הבאים: רש"י מפרש: "לא יאמר עוד שהברכות באו אליך בעקבה ובמרמה כי אם בשררה וגילוי פנים" (בראשית, ל"ב, כ"ט). Jacob had twelve sons and at least one daughter, by his two wives, Leah and Rachel, and by their handmaidens Bilhah and Zilpah. Je donnai à Isaac Jacob et Esaü, et je donnai en propriété à Esaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils descendirent en Egypte. Jacob and his twin brother, Esau, were born to Isaac and Rebecca after 20 years of marriage, when Isaac was 60 years of age (Genesis 25:20, 25:26).Rebekah was uncomfortable during her pregnancy and went to inquire of God why she was suffering. מדרש שם זה מובע במפורש בפי עשו בהמשך הכתוב: "הֲכִי קָרָא שְׁמוֹ יַעֲקֹב וַיַּעְקְבֵנִי זֶה פַעֲמַיִם, אֶת בְּכֹרָתִי לָקָח וְהִנֵּה עַתָּה לָקַח בִּרְכָתִי!" קישורים חיצוניים מיזמי קרן ויקימדיה ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: יעקב לידת יעקב ועשו אצל הושע , בתוך: ד"ר לאה מזור, על מקרא הוראה וחינוך על ספרו של יאיר זקוביץ: יעקב - סיפורו המפתיע של אבי האומה , בתוך: ד"ר לאה מזור, על מקרא הוראה וחינוך תאריכים בחיי יעקב בויקיטקסט בראשית כה ואילך, הטקסט המלא , ניתן גם לשמוע הקלטה, אתר מכון ממרא זאב ח. למחרת לאחר שמתגלה התרמית, לאחר דין ודברים עם לבן, מקבל יעקב בעל כורחו את לאה, האישה הלא אהובה ביחס לרחל,[9] אך מכאן ואילך נפתח הפתח ליחסים בעייתים במשפחה בין רחל ללאה[10] ובין צאצאיהם[%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9 מקור]. Among his last words he repeats the story of Rachel's death, although forty years had passed away since that event took place, as tenderly as if it had happened only yesterday; and when "he had made an end of charging his sons, he gathered up his feet into the bed, and yielded up the ghost" (49:33). Jacob returned to Bethel, where he had another vision of blessing. Gutenberg Bible, 1558. לפני מותו מאשימו יעקב בעליה על משכב אביו ובחילול יצועו ומדירו מהמעמד השלטוני הבכיר אותו הוא מועיד ליהודה, ומלקבל שני חלקים בארץ ישראל על פי משפט הבכורה אותם הוא מעביר ליוסף. Israel or Jacob 1837-1690 B.C. שילוב של התעשרותו המהירה של יעקב, יחסים עכורים עם לבן ובניו וחלום בו מתגלה האל ליעקב ומצווה אותו לשוב לכנען גורמים לבריחה נוספת של יעקב. At this point in the biblical narrative, two genealogies of Esau's family appear under the headings "the generations of Esau". Jacob actually diverted himself to Succoth and was not recorded as rejoining Esau until, at Machpelah, the two bury their father Isaac, who lived to 180 and was 60 years older than them. Récit n° 27/50 du parcours « La Bible en 50 pages », par le théologien Antoine Nouis. 2 Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob ... /.../mcgarvey/the four-fold gospel/iii genealogy of jesus according.htm, The General Epistle of James ... the so-called "brethren." Jacob returned to Bethel, where he had another vision of blessing. חלק ממדרשי חז"ל מתייחסים ליעקב ועשו כאל אבות-טיפוס של לאומים. The meeting was of a painful kind. Malachie 1:2,3 יעקב מחזיר בעורמה מלחמה שערה, כנגד רמייתו של לבן והחלפת שכרו ומתעשר בשל כך. השליטה מועברת על ידי חז"ל לעולם הבא. When the being saw that he did not overpower Jacob, he touched Jacob on the sinew of his thigh (the gid hanasheh, גיד הנשה), and, as a result, Jacob developed a limp (Genesis 32:31). ואכן חייו של יעקב התאפיינו במאבקים והתמודדויות רבות, עם עשו אחיו ועם דודו לבן, עם יושבי ארץ כנען, ואף עם בניו. שמות דומים הגזורים מן השורש עק"ב מצויים באוצר השמות הפרטיים השמי. Jacob's family were then transported across the Jabbok; but he himself remained behind, spending the night in communion with God. 1 Chroniques 1:34 Abraham engendra Isaac. Afterwards, Jacob named the place Penuel (Penuwel, Peniyel, meaning "face of God"),[16] saying: "I have seen God face to face and lived. A conservative interpretation is that, at Isaac's burial, Jacob obtained the records of Esau, who had been married 80 years prior, and incorporated them into his own family records, and that Moses augmented and published them.[22]. 20. Jacob and Laban then parted from each other with a pact to preserve the peace between them. J.-C. 500 av. . וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹהִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְרֹב דָּגָן וְתִירֹשׁ. זמן מה לאחר מכן ביקש יצחק לברך את עשו קודם מותו ולשם כך קורא לו ומבקש ממנו לצוד לו ציד כאשר אהב ולאחר שיאכל ממטעמי בנו יברך אותו. וַיֹּאמֶר ה' לָהּ שְׁנֵי [%D7%92%D7%95%D6%B9%D7%99%D6%B4%D7%9D] (גיים) בְּבִטְנֵךְ וּשְׁנֵי לְאֻמִּים מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר" (בראשית, כ"ה, כ"ב-כ"ג). עם רחל ולאה מגיעות שתי שפחות: זלפה ובלהה. שמן על קנבס. בבוא יעקב לבית לחם כורעת רחל ללדת בן שני לאחר יוסף, אך מתקשה בלדתה ומתה, לאחר שהיא קוראת בשם הולד "בן אוני", יעקב משנה את שמו ל"בנימין" שהופך להיות שמו הרשמי. Un tournant va se passer dans l’histoire de la rédemption et nous allons voir la descendance d’Adam qui va maint… וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב לְבַדּוֹ וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ עַד עֲלוֹת הַשָּׁחַר. 46:26-27). פגישת האחים, פרנססקו הייז, 1844 בהמשך מסעו של יעקב בחזרה לכנען, מספר המקרא על מפגש טעון שני, והפעם עם עשו, שלו חשבון פתוח עם יעקב. But in Order that what I have Said May be Made, Summary of the Gospel of Mark - Bible Survey | GotQuestions.org, When did the separation of humanity into Jews and Gentiles occur? With great apprehension, Jacob prepared for the worst. .Dios, ahora, le hace la misma promesa que le hizo a su padre y abuelo. המקרא מתאר את תגובתו של יעקב למעשה בכך ששמע את הדבר בלבד ולא הגיב. ... the son of David, Mathan had a wife [2447] of whom he begat Jacob. After the week of wedding celebrations with Leah, Jacob married Rachel, and he continued to work for Laban for another seven years. לימים פעולתם תזכה לתגובה נחרצת יותר, כאשר יעקב בברכותיו לבניו בטרם מותו, מזכה את בניו הנוקמים בקללה נמרצת, ומבשרם שכעונש על מעשיהם, הם יפוזרו בכל ישראל, ולא יהיו מקובצים כשאר השבטים.[20]. Préambule : But de la généalogie Nous aimons nous rappeler de nos ancêtres. בחלום מתגלה האל אל יעקב ומבטיח לו את הארץ אשר הוא שוכב עליה כמו גם הגנה בדרכו. 27:41-45). In the morning, Jacob assembled his 4 wives and 11 sons, placing the maidservants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear. [23] שנים רבות לאחר מכן יראה יעקב את יוסף כנגיד על מצרים טרם מותו, ויברכו ברכה אחת אפים על אחיו, אך את שנות היגון והצער הרבות שהיו מנת חלקו כאב שכול הוא לא שכח. Jacob buried her and erected a monument over her grave. | GotQuestions.org, Genealogy: Dictionary and Thesaurus | Clyx.com. 8:17-19); and (4) the promise of the Seed in which all nations of the earth were to be blessed (Gen. 22:18). הבשורה על מות יוסף לאחר מות רחל יעקב מגלה העדפה ברורה בין בניו ויוסף - בן אשתו האהובה זוכה ליחס מפלה לטובה מצד אביו שמקבל גם ביטוי ממשי - כתונת פסים. ויש מן הפרשנים וההוגים, שסברו כי השם יעקב מציין התנהלות של צאצאיו בגולה, ואילו השם ישראל מציין את צאצאיו בהתנהלותם בארץ ישראל בשלטון ריבוני ועצמאי. [21] תפיסה שנשנית אחר כך אצל בני יעקב, כאשר שליחו של יוסף מאשימם בגניבת גביע הכסף של אדונו, הם מוקיעים את המעשה בדרך דומה ומשיבים לו: "אֲשֶׁר יִמָּצֵא אִתּוֹ מֵעֲבָדֶיךָ, וָמֵת". (בראשית כז לו), והוא תורם למתח האירוני בין אפיונו המפורש של יעקב כ"איש תם יושב אוהלים" לבין מעשיו שאינם תמיד כה תמימים. At length the end of his checkered course draws nigh, and he summons his sons to his bedside that he may bless them. Nave's Topical Index. 27:1-40). המאבק על הבכורה הוא תמה מרכזית במחזור סיפורי יעקב ובסיפורי האבות בכלל. לקראת המפגש הטעון, יעקב מסדר את משפחתו באופן מדורג, השפחות ובניהן ראשונות, לאחר מכן לאה וילדיה ולבסוף רחל ויוסף כאשר המועדפים אחרונים, כדי להרחיקם מהמפגש ככל שאפשר. Etymologically, it has been suggested that the name "Israel" comes from the Hebrew words לִשְׂרות (lisrot, "wrestle") and אֵל (El, "God"). After Jacob died there 17 years later, Joseph carried Jacob's remains to the land of Canaan, and gave him a stately burial in the same Cave of Machpelah as were buried Abraham, Sarah, Isaac, Rebekah, and Jacob's first wife, Leah. בני יעקב המדרש[12] מספר כי יוסף מת הראשון ולוי "האריך ימים מכולם". המעשה שיש לו מקבילה תנכית בשכיבת אבשלום עם פילגשי דוד אביו, מוסבר בכך שראובן קינא לאימו שהוזנחה בידי יעקב וניסה לחלל את שפחת רחל, ובכך לחבר בכוח בין אביו לאימו. La généalogie biblique est la chronique biblique d'Adam à Jésus, et spécifie l'âge de chaque homme (d'Adam à Jacob) en ce lignage au temps qu'il a son premier fils. Zilpah gave birth to Gad and Asher. La Bible le connaît également sous le nom dIsraël et il est, après son père Isaac et son grand-père Abraham, lun des trois patriarches avec lesquels Dieu contracte une alliance, lui promettant la terre qui portera désormais son nom. Israel (Jacob) , King of Goshen, Saturn Crete. his twelve sons was also called "The twelve tribe of Israel." They returned with the news that Esau was coming to meet Jacob with an army of 400 men. שיאה של מגמה ברורה בספר בראשית של "היפוך הבכורות", בהעדפת הבן הצעיר על פני הבן הבכור. Rachel, however, remained barren. בנוסף לכך נאלץ יעקב לעבוד שבע שנים נוספות, על מנת לקבל את רחל, אם כי לפי הסיכום עם לבן מתקיימת חתונתו עמה מיד לאחר שבעת ימי משתה חתונת לאה. ; Levi . (Gén. His dealing with Esau, however, showed much mean selfishness and cunning (Gen. 25:29-34). Aram fut … Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères; J Exodus 1:5And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: for Joseph was in Egypt already.Nave's Topical Index, Exodus 6:14-27These be the heads of their fathers' houses: The sons of Reuben the firstborn of Israel; Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi: these be the families of Reuben.Nave's Topical Index, Numbers 26:1And it came to pass after the plague, that the LORD spoke to Moses and to Eleazar the son of Aaron the priest, saying,Nave's Topical Index, 1 Chronicles 2:9The sons also of Hezron, that were born to him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.Nave's Topical Index, Concerning Our Lord's Genealogy and Concerning the Holy Mother of ... ... Chapter XIV. בסופו של דבר פחדו של יעקב לא מתגשם, הוא מקבל את עשו בכניעה, עם מתנות רבות ומשתחווה לו שבע פעמים: "... וַיִּשְׁתַּחוּ אַרְצָה שֶׁבַע פְּעָמִים, עַד-גִּשְׁתּוֹ עַד-אָחִיו" (בראשית, ל"ג, 3)[16]. המפגש בין השניים הופך למפגש פיוס מרגש, שבו הם מתחבקים ובוכים, ובמהלכו עשו שוויתר על כל מתנות הפיוס, לוקחם בכל זאת בשל הפצרותיו של יעקב, וכך הם נפרדים לשלום איש מעל אחיו, כאשר עשו נוסע לשעיר.

Conseil Départemental 13 Telephone, Pays Des Géraséniens, Aurélie Konaté Et Sa Soeur, Juliette Armanet Alexandre Kouchner, Peau D'âne Le Film En Entier Vf, James Bond Streaming France, Certificat En Gestion De Copropriété, C'est Pas Sorcier - Les Capétiens,